Naziv projekta: Psihološki korelati nezadovoljstva fizičkim izgledom
Istraživač: Ana Vesković
Saradnici:
Zacharias Papadakis, Andreas Stamatis, Filip Kukić, Nikola Petrović, Nenad Koropanovski
Prijavljeno: 20-12-2020
Odobreno: 27.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu