Naziv projekta: Struktura funkcija inhibitorne kontrole. Jedinstvo nasuprot razjedinjenosti inhibicije odgovaranja i kontrole interferencije konflikta.
Istraživač: Uroš Konstantinović
Saradnici:
Dr Danka Purić, Dr Saša Filipović
Prijavljeno: 18-12-2020
Odobreno: 21.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu