Naziv projekta: Moralna dilema sa žrtvovanjem u psihoterapijskom kontekstu
Istraživač: Nikola Petrović
Saradnici:
Teodora Stevović
Prijavljeno: 13-11-2018
Odobreno: 28.11.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu