Naziv projekta: Anizotropija opaženog prostora
Istraživač: Oliver Tošković
Saradnici:
Ivana Jovanović, Emir Demić, Aleksandra Milosavljević, Ana Avramović, Katarina Kovačević, Jelica Milojičić, Adela Bisak
Prijavljeno: 17-12-2020
Odobreno: 23.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu