Naziv projekta: Validacija upitnika o moralnim osnovama
Istraživač: Irena Pavlović
Saradnici:
Marko Živanović
Prijavljeno: 12-12-2020
Odobreno: 05.01.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu