Naziv projekta: Protektivni i faktori rizika za individualno i relaciono funkcionisanje roditelja u različitim fazama dijagnostikovanja poremećaja iz spektra autizma kod dece
Istraživač: Maša Marisavljević
Saradnici:

Prijavljeno: 09-12-2020
Odobreno: 19.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu