Naziv projekta: Psihološke tegobe kod osoba obolelih od koronavirusa
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Draga Šapić, Aleksandra Bobić, Biljana Stanković, Marko Živanović, Stefan Priebe
Prijavljeno: 01-12-2020
Odobreno: 07.12.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu