Naziv projekta: Uticaj epizodičkog razmišljanja o budućnosti na donošenje finansijskih odluka
Istraživač: Ivana Jovanović; Emir Demić
Saradnici:

Prijavljeno: 18-11-2020
Odobreno: 20.11.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu