Naziv projekta: RAZDVA - Provera modela dualnosti obrade u kompleksnoj i bazičnoj kogniciji
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Sandra Ilić, Milica Damnjanović
Prijavljeno: 10-11-2020
Odobreno: 20.11.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu