Naziv projekta: Međunarodno istraživanje izgaranja roditelja (IIPB)
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:
Ljiljana Lazarevic
Prijavljeno: 27.10.2018
Odobreno: 06.11.2018

 

 

<<<< Nazad na listu