Naziv projekta: Uticaj uzrasta na moralno rezonovanje: osetljivost na norme, osetljivost na posledice i preferencija ka nepreduzimanju akcije
Istraživač: Ivana Jovanović
Saradnici:

Prijavljeno: 13-10-2020
Odobreno: 14.10.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu