Naziv projekta: Odlaganje gratifikacije: Razvoj i mehanizmi
Istraživač: Zorana Zupan
Saradnici:
Annika Biu, Daria Pascu, Pika Ranc, Angela Lopes Machado, Julia Oberschulte
Prijavljeno: 09-10-2020
Odobreno: 14.10.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu