Naziv projekta: Psihopatija i obrada averzivnih stimulusa: Paradigma testa prikrivenih informacija
Istraživač: Nikola Milosavljević
Saradnici:
Dragan Mijović; Goran Knežević
Prijavljeno: 27-09-2020
Odobreno: 28.09.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu