Naziv projekta: Opažanje integracije dualnih identiteta određuje ulogu bikulturalnih grupa u interetničkim odnosima
Istraživač: Milica Ninković
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 27-09-2020
Odobreno: 05.10.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu