Naziv projekta: PEER model kolaborativnog rešavanja problema
Istraživač: Aleksandar Baucal
Saradnici:

Prijavljeno: 25-09-2020
Odobreno: 05.10.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu