Naziv projekta: Ispitivanje bazičnih procesa obrade jezika
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Sara Anđelić, Lenka Ilić, Darja Devedžić, Milica Manojlović, Milica Popović Stijačić, Darinka Anđelković; Maja Savić; Nada Ševa; Maša Popović; Milena Jakić Šimšić; Aleksandar Kostić; Tamara Popović; Marko Perić; Tijana Vesić Pavlović, Dragan Janković
Prijavljeno: 16-09-2020
Odobreno: 26.09.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu