Naziv projekta: Nastavne strategije kao činioci akademske motivacije, samoefikasnosti i anksioznosti učenika u TV nastavi
Istraživač: Ljiljana Plazinić
Saradnici:

Prijavljeno: 02-09-2020
Odobreno: 09.09.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu