Naziv projekta: Primena potencijala u vezi sa događajem u detekciji prikrivenih sećanja
Istraživač: Nikola Milosavljević
Saradnici:
Vanja Ković
Prijavljeno: 14-07-2020
Odobreno: 17.07.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu