Naziv projekta: Psiholingvistički preduslovi razumevanja pročitanog: razvojna perspektiva
Istraživač: Dr Darinka Anđelković, naučni saradnik (rukovodilac projekta)
Saradnici:
Prof. dr Dušica Filipović Đurđević, Dr Kaja Damnjanović, MA Ksenija Mišić, MA Milica Popović Stijačić, Dr Emilija Lazarević, Dr Nada Ševa, Dr Nevena Buđevac, MA Ljiljana Plazinić, Dr Milena Jakić Šimšić, Dr Maja Savić, Dr Dobrinka Kuzmanović, Dr Petar Milin
Prijavljeno: 09-07-2020
Odobreno: 17.07.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu