Naziv projekta: Višejezična baza tabu reči: podaci za srpski jezik
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:

Prijavljeno: 01-07-2020
Odobreno: 8.7.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu