Naziv projekta: Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Aleksandra Bobić, Jovana Bjekić, Marko Živanović, Draga Šapić
Prijavljeno: 30-06-2020
Odobreno: 8.7.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu