Naziv projekta: Doživljaj karijernog šoka zaposlenih: okolnosti, dinamika, resursi i ishodi
Istraživač: Maja Ćurić Dražić
Saradnici:

Prijavljeno: 22-06-2020
Odobreno: 8.7.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu