Naziv projekta: Kros-etničke interakcije kao funkcija Dezintegracije
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:
Johannes Keller, Ljiljana Lazarević
Prijavljeno: 22-06-2020
Odobreno: 9.7.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu