Naziv projekta: Kontekst u vizuelnoj percepciji
Istraživač: Slobodan Marković
Saradnici:
Dejan Tododrović, Sunčica Zdravković, Oliver Tošković, Dragan Janković, Ivana Jakovljev, Tijana Todić Jakšić i Predrag Nedimović
Prijavljeno: 17-06-2020
Odobreno: 19.06.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu