Naziv projekta: Motivacija za tretmanom u kontekstu grupne klime unutar penalne institucije i psihopatskih tendencija maloletnih prestupnika
Istraživač: Svetlana Pavlović
Saradnici:

Prijavljeno: 16-06-2020
Odobreno: 19.06.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu