Naziv projekta: Sekundarna trauma i izgaranje u zdravstvu
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Marko Živanović, Sanda Stanković, Zorana Zupan, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije
Prijavljeno: 20-05-2020
Odobreno: 27.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu