Naziv projekta: PRISTRASNOST POJEDNOSTAVLJIVANJA U NAUCI
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Tijana Nikitović, Vlasta Sikimić, Ivana Vasović i Mateja Manojlović
Prijavljeno: 13-05-2020
Odobreno: 27.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu