Naziv projekta: Organizaciona kultura i motivacija za transfer treninga: Uloga klime za transfer i stava prema transferu treninga
Istraživač: Branko Mladenović
Saradnici:
Ivana B. Petrović
Prijavljeno: 12-05-2020
Odobreno: 13.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu