Naziv projekta: Psihološki status građana Srbije tokom pandemije COVID-19
Istraživač: Teodora Safiye
Saradnici:
1. Prof. dr Milanko Čabarkapa; 2. Dr Jakša Dubljanin; 3. Bojana Milikić
Prijavljeno: 11-05-2020
Odobreno: 13.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu