Naziv projekta: Ispitivanje bazičnih procesa obrade jezika
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Darinka Anđelković, Maja Savić, Nada Ševa, Maša Popović, Milena Jakić Šimšić, Aleksandar Kostić, Tamara Popović, Marko Perić, Teodora Matić
Prijavljeno: 10.09.2018.
Odobreno: 24.09.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu