Naziv projekta: Roditeljske prakse tokom vanrednog stanja
Istraživač: Marina Videnovic
Saradnici:
Milana Rajić, Ivana Stepanović Ilć, Ksenija Krstić
Prijavljeno: 04-05-2020
Odobreno: 13.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu