Naziv projekta: Validacija Rejovog testa auditivno-verbalnog učenja i pamćenja
Istraživač: Neda Janićijević
Saradnici:
dr Danka Purić
Prijavljeno: 03-05-2020
Odobreno: 13.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu