Naziv projekta: Razvoj i validacija skale za merenje sklonosti ka duplom mišljenju
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 28-04-2020
Odobreno: 11.05.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu