Naziv projekta: Učenje na daljinu u vreme COVID-19 krize
Istraživač: Smiljana Jošić
Saradnici:
Nada Ševa i Ivana Đerić
Prijavljeno: 21-04-2020
Odobreno: 25.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu