Naziv projekta: Monitoring i evaluacija primene Modela Ranih intervencija u Srbiji
Istraživač: Ksenija Krstić
Saradnici:
Ivana Stepanović Ilć, Marina Videnović, Milana Rajić
Prijavljeno: 12-04-2020
Odobreno: 25.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu