Naziv projekta: Rezilijentnost, optimizam i izgaranje pomagača tokom pandemije virusa COVID 19
Istraživač: Božidar Antić
Saradnici:

Prijavljeno: 09-04-2020
Odobreno: 14.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu