Naziv projekta: Kako se roditelji i deca osećaju u toku pandemije COVID-19?
Istraživač: Ana Radanović, Ksenija Krstić, Svetlana Pavlović, Isidora Micić
Saradnici:

Prijavljeno: 07-04-2020
Odobreno: 14.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu