Naziv projekta: Partnerska ljubomora i njeni ličnosni i interpersonalni korelati
Istraživač: Nevena Topalović
Saradnici:

Prijavljeno: 06-04-2020
Odobreno: 14.04.2020

 

 

<<<< Nazad na listu