Naziv projekta: OPTIMIST (Optimizacija u nauci i tehnologiji)
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:

Prijavljeno: 18.7.2018.
Odobreno: 17.09.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu