Naziv projekta: Iracionalna uverenja i zdravstveno relevantna ponašanja tokom covid-19 pandemije
Istraživač: Predrag Teovanović
Saradnici:
Petar Lukić, Iris Žeželj, Zorana Zupan
Prijavljeno: 05-04-2020
Odobreno: 06.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu