Naziv projekta: Istraživanje o osećanjima i ponašanjima u vezi sa COVID-19
Istraživač: Tara Bulut
Saradnici:
Kaja Damnjanovic, Ljiljana Lazarevic
Prijavljeno: 04-04-2020
Odobreno: 06.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu