Naziv projekta: Sebični geni ili sebični memi
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:
Aleksandar Baucal
Prijavljeno: 04-04-2020
Odobreno: 06.04.2020.

 

 

<<<< Nazad na listu