Naziv projekta: Donošenje odluke o prenatalnom testiranju: bezbednost naspram tačnosti testa
Istraživač: Katarina Kovačević
Saradnici:

Prijavljeno: 10-03-2020
Odobreno: 19.3.2020

 

 

<<<< Nazad na listu