Naziv projekta: "Dobar razvoj": međukulturna studija shvatanja ljudi o društvenom razvoju i idealnim tipovima blagostanja
Istraživač: Zoran Pavlović
Saradnici:

Prijavljeno: 09-03-2020
Odobreno: 24.3.2020

 

 

<<<< Nazad na listu