Naziv projekta: Direktna replikacija istraživačkog nalaza Luttrell-a i saradnika, 2016, objavljenog u Časopisu za eksperimentalnu socijalnu psihologiju
Istraživač: Iris Žeželj
Saradnici:
Biljana Jokić, Danka Purić, Bojana Bodroža, Anđela Keljanović
Prijavljeno: 03-03-2020
Odobreno: 9.3.2020

 

 

<<<< Nazad na listu