Naziv projekta: Narativni identitet adolescenata bez roditeljskog staranja na institucionalnom smeštaju
Istraživač: Jovan Radosavljević
Saradnici:
Biljana Stanković
Prijavljeno: 01-03-2020
Odobreno: 31.3.2020

 

 

<<<< Nazad na listu